Category: EDUKACJA

Postaw na filologię polską

Aktualnie w naszym systemie edukacji do osiągnięcia wykształcenia wyższego niezbędny jest tytuł licencjata. Właśnie taki tytuł udzielany jest absolwentom uczelni wyższych innych niż techniczne. Żeby uzyskać ów tytuł musimy ukończyć trzeci rok studiów, stworzyć pracę licencjacką, a następnie ją obronić. Zazwyczaj prace licencjackie są pisane przez kilka miesięcy oraz są konsultowane z promotorem, są także […]


Profesjonalne pisanie prac licencjackich

Z całą pewnością praca licencjacka Wrocław jest zwieńczeniem całych studiów, po jakich dostaje się dyplom licencjata. Poza tym pisanie prac licencjackich jest to wyjątkowo duże wyzwanie, szczególnie, gdy jest to praca naukowa w języku angielskim. Zatem od czego warto zacząć?  Gdy chodzi o tworzenie prac licencjackich, to najważniejszą sprawą jest wybranie właściwego tematu. Rzecz jasna, […]


Promowanie wysokiej jakości każdej pracy magisterskiej

Oczywiście każda pisemna praca naukowa inżynierska, oraz magisterska musi składać się z wiadomych podstawowych części. Jednym z nich jest wstęp. Każda praca magisterska Kraków powinna posiadać przygotowany wstęp zgodnie z wytycznymi oraz szeroko stosowanymi zasadami pisania. Gdyż to niezwykle ważne, w innym razie praca mgr może wrócić do poprawy bądź zostanie oceniona na niższą ocenę, […]


Problemy w czasie pisania licencjatu

Warto zadać sobie pytanie z jakimi trudnościami musi się zmierzyć osoba, która zabiera się za tworzenie prac?  Na przykład weźmy popularne dzisiaj prace licencjackie?  A gdy zapytamy ludzi, którzy właściwie już przeszli przez dług etap jej napisania oraz poprosimy o udzielenie odpowiedzi na to, z jakimi największymi kłopotami musieli się zmierzyć, to zorientujemy się że […]


Prace licencjackie

Te pierwsze spotkania z seminarzystami polegają zwykle na doborze i określeniu tematu. A później następuje zaprezentowanie przez doktorów jak wyglądają przykłady prac licencjackich. Naturalnie wzorcowa praca lic. u promotora X z problematyki Y będzie odnosić się do określonego zjawiska i jego omówienia. Niemniej w dziedzinie Y u promotora X będzie zupełnie na odwrót – objaśnianie […]


Next page »